საქართველოში აქციზური გადასახადის სიდიდისა და დინამიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ