ჩვენს შესახებ

სამეცნიერო წრეებს, მკითხველთა ფართო საზოგადოებას ვთავაზობთ რეფერირებად საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალს „ეკონომიკური პროფილი“. იგი დაარსდა ქუთაისის უნივერსიტეტის მიერ და ბეჭდური სახით გამოიცემა 2006 წლიდან, ხოლო ელექტრონული სახით 2017 წლიდან. წარმოდგენილი ჟურნალი ეთმობა საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წამყვანი მეცნიერების და სპეციალისტების კვლევებისა და პრაქტიკული მუშაობის შედეგებს.ავტორები


Placeholder140x140

სახელი გვარი

ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია

Placeholder140x140

სახელი გვარი

ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია

Placeholder140x140

სახელი გვარი

ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია ბიოგრაფია