განახლებადი ენერგია, ეკონომიკური გამოწვევები და ხელოვნური ინტელექტის როლი

ავტორები: მაია მელიქიძე, მარიამ მათიაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: