წყლის რესურსი, როგორც სახელმწიფოთა ეკონომიკური ძალაუფლების გაძლიერების გეოეკონომიკური ინსტრუმენტი

ავტორები: ოთარ ტუკვაძე, ანა გუჩუა

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: