საჯარო მმართველობის გამოწვევები კორონავირუსის გავრცელების პირობებში

ავტორები: გენადი იაშვილი, თინათინ იაშვილი, ბესიკ შერაზადიშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: