როგორ იმოქმედა COVID-19-მა ლიტვის მოსახლეობის მიგრაციაზე?

ავტორები: გინდრუტ კასნაუსკიენე, რემიგიუს კავალნისი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: