დეცენტრალიზაცია სლოვაკეთში: პერსპექტივები ტრნავას რეგიონიდან

ავტორები: ევგენი ჰაიდანკა

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: