ეკონომიკური სირთულის ინდექსი (ECI), როგორც ზრდის პროგნოზირების საუკეთესო მაჩვენებელი