მცირე და საშუალო საწარმოთა სტანდარტების შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი ასპექტი: საქარველო და ევროკავშირი