მცირე და საშუალო საწარმოთა სტანდარტების შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი ასპექტი: საქარველო და ევროკავშირი

ავტორები: ნათია კურდღელია

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: