თანამედროვე ბიზნეს სტრუქტურაში რისკის მენეჯმენტის მომსახურების აუცილებლობის შესახებ