შინამეურნეობა - მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ერთეული