ევროკავშირში ხორვატიის ინტეგრაციის პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები

ავტორები: ძოწენიძე ციცინო

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: