„პასუხისმგებლობის დაზღვევის“ განვითარება საქართველოში (2008-2018 წლების ანალიზი)

ავტორები: როლანდ ბრეგვაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: