საგანმანათლებლო სისტემის გამოწვევები პანდემიურ პირობებში და მათი გადაჭრის გზები - საქართველოს გამოცდილება

ავტორები: თეა ვალიშვილი, ლია გენელიძე, იაგორ ბალანჩივაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: