საქართველოს მაკროეკონომიკური გამოწვევები მსოფლიო პანდემიის ფონზე