საბაჟო, საგადასახადო და აქციზურ საქონელზე მარკირების წესების დარღვევა, როგორც ეკონომიკური დანაშაული

ავტორები: ომარ მინდაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: