ინფლაციისა და სამომხმარებლო ფასების ცვლილების გავლენა მოსახლეობის შემოსავლებზე

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე, დალი ჩახვაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: