ფილიპ კოტლერი და მარკეტინგის კონცეფციის თანამედროვე გაგება