საქართველოს ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის მნიშვნელობა ეკონომიკის განვითარებისათვის