რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების ფორმირების აქტუალური საკითხები