პროფესიული საქმიანობა, როგორც სისტემური ცოდნის რეალიზაცია