სამართლებრივ ანალიზში ზოგიერთი სტრუქტურული საშუალოს გამოყენების შესახებ