ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველო

ავტორები: ციცინო ძოწენიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: