წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის გამოყენება პრევენციისათვის