ეკონომიკური კრიზისების ისტორია, მიზეზები და პარალელები