მობილური ტელეფონების სეგმენტაციის საკითხისათვის იმერეთის რეგიონში