ავადობის ეკონომიკური შედეგების შემცირების საკითხისათვის