საბროკერო კომპანიის ფუნქციები და ეკონომიკური საქმიანობა