ფერმერული მეურნეობების ფუნქციონირების ფაქტორები და პირობები