საქართველოში საქორწინო წეს-ჩვეულებების ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები