ორგანიზაციის მიზანი, გარემოსადმი ადაპტირებული სტრატეგია და მართვის სტრუქტურა

ავტორები: ემზარ ჯულაყიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: