სავალუტო კურსის ფორმირების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი