ეკონომიკის სერვიზაცია და მარკეტინგის კონცეფცია საქართველოს სამრეწველო პოლიტიკაში