საკრედიტო მენეჯმენტი, როგორც კომბანკის საკრედიტო საქმიანობის მოდერნიზაციის სისტემის ელემენტი