საგარეო ვაჭრობა - სტატისტიკის შესწავლის მნიშვნელოვანი ობიექტი