ეკოლოგიურ და ზნეობრივი განათლების როლი საზოგადოების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად