სოციალურ-ეკონომიკური და მმართველობითი საქმიანობის სინერგიული ასპექტები იმერეთის ეპისკოპოსის, წმინდა გაბრიელის მოღვაწეობასა და შემოქმედებაში