მეურნეობით და "ქომაგობით" მიღებული, "ერთობით სავსეობის უსაფრთხოება" (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)