საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმის ზოგიერთი ასპექტი