1. რევაზ კაკულია – გლობალიზაცია და საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები განვითარებად ქვეყნებში
 2. ხათუნა შალამბერიძე – გლობალური კრიზისი და თანამედროვე ფინანსური ინსტიტუტების ფორმულირება
 3. გიორგი ღავთაძე, აზა იფშირაძე – ფინანსური ინფრასტრუქტურის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოში ინვესტიციური კაპიტალისათვის კონკურენციის გამძაფრების პირობებში
 4. რევაზ ბასარია – გადასახადის არსის და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის
 5. ელგუჯა კონჯარია – ადგილობრივი ფინანსები და მათი როლი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში
 6. ბორის ჭიჭინაძე – საქართველოში საგადასახადო გარემოს გაუმჯობესების საკითხისათვის
 7. პანტელეიმონ კლდიაშვილი, დეზდემონა მაღლაკელიძე – საგადასახადო კოდექსში შესული რამდენიმე ცვლილების შესახებ
 8. ცირა ცეცხლაძე, ბადრი გეჩბაია – აგრობიზნესის პოლიტიკის სოციალიზაციის ზოგიერთი საკითხი
 9. ირაკლი მარგველაშვილი – პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ადგილი ფინანსური ეკონომიკის სისტემაში
 10. ირაკლი კინწურაშვილი – ეროვნული მეურნეობის განვითარების ზოგიერთი საკითხი
 11. გოდერძი შანიძე – სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის უპირატესობები
 12. ვაჟა გურაბანიძე –  თვითმენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა პერსონალთან მუშაობის პროცესში
 13. ნაირა ვირსალაძე, ციცინო დავითულიანი – ტურიზმის განვითარების ეროვნული და გლობალური საკითხისათვის
 14. ნანა ლუხუტაშვილი – საგანმანათლებლო კერების ორგანიზაციის გენეზისის შესახებ