1. გიორგი ღავთაძე, აზა იფშირაძე – საბაზრო გარემოში კორპორაციის ინვესტიციური ქცევის მოდელირების მოტივაციური მექანიზმი
 2. თინათინ გუგეშაშვილი – თუ ინფლაციის მიზეზი ასეთი მარტივია, რატომ ვერ ხერხდება მისი მოთოკვა?
 3. ელისო გველესიანი – საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი
 4. ირაკლი მარგველაშვილი – ინფლაციური ტარგეტირების საწყისები საქართველოში
 5. კახაბერ გაბელაშვილი, ლელა ქელბაქიანი, მერაბ საღინაძე – უმუშევრობის მიზეზები საქართველოში და მისი დაძლევის გზები
 6. ნაირა ვირსალაძე – საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობის დინამიკა და დემოგრაფიული პრობლემები
 7. ციცინო ძოწენიძე – ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველო
 8. ნიკო ჩიხლაძე – შრომისა და სამეწარმეო უნარის მართლმადიდებლური გააზრების საკითხისათვის
 9. აკაკი ბაკურაძე – „სიმდიდრის“ ცნების გაგების ერთი საკითხისათვის
 10. ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე – მცირე ბიზნესი და მენეჯმენტი
 11. ნონა კუხიანიძე-ახვლედიანი – ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
 12. ვაჟა გურაბანიძე – პერსონალის მარკეტინგი, მისი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ფუნქცია
 13. მაია ახვლედიანი – შალის ქსოვილების მსოფლიო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა
 14. თეა ვალიშვილი – უმაღლესი განათლების მსოფლიო ბაზრის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
 15. მაია ახვლედიანი – შალის ახალი ქსოვილებით ბაზარზე გასვლის მარკეტინგული სტრატეგია
 16. თენგიზ კუპრაშვილი – გაყიდვების მენეჯერთა საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების გზები მარკეტინგში