1. რევაზ კაკულია – ფინანსური ეკონომიკა: თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები
 2. იაკობ მესხია – არასახელმწიფო ფინანსური კონტროლის ფორმები და ამოცანები
 3. გიორგი ღავთაძე, აზა იფშირაძე – ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია და ინვესტიციები
 4. ბორის ჭიჭინაძე – საქველმოქმედო საქმიანობა და მისი დაბეგვრის თავისებურებანი
 5. ემზარ ჯულაყიძე – დამატებული ღირებულების გადასახადი ­ აგრობიზნესის მამუხრუჭებელი
 6. იაკობ მესხია, კახა გაბელაშვილი – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პროგნოზირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები
 7. ლელა ბახტაძე – გარდამავალი ეკონომიკა: ახალი ისტორიული ფენომენი
 8. ნიკო ჩიხლაძე, კახა გაბელაშვილი – რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფორმირების აქტუალური საკითხები
 9. დალი სოლოღაშვილი, ეკატერინე უდესიანი – საწარმოს სიცოცხლისუნარიანობისა და გაკოტრებისაგან დაცვის სისტემა
 10. ვაჟა გურაბანიძე – კარიერის მართვა – ხელმძღვანელთა მემკვიდრეობისა და კარიერის დაგეგმვა
 11. თეა ვალიშვილი, ნუგზარ თოდუა – საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში
 12. რამაზ ნამიჭეიშვილი – ნიკო ნიკოლაძე და მისი თანამედროვეები
 13. რამაზ იაშვილი, თინათინ გუგეშაშვილი – ნიკო ნიკოლაძე და საბანკო ურთიერთობის განვითარება საქართველოში