ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

Category: მიკროეკონომიკა, მენეჯმენტი და მარკეტინგი (Page 1 of 5)

მმართველობითი გადაწყვეტილება, როგორც ორგანიზაციული მენეჯმენტის კომპლექსური აქტი

ელიზბარ ბარბაქაძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 36-40

Read More

შრომითი მოტივაციის დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები

ნანა ლუხუტაშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 31-35

Read More

სტრატეგიული ხედვა – წარმატების უცილობელი პირობა

შალვა ჯულაყიძე – ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 26-30

Read More

ტურისტული საწარმოს საქმიანობის დაგეგმვისა და პროგნოზირების მიმართულებათა განვითარება

რაისა ბალაშოვა – დონეცკის ტურისტული ბიზნესის ინსტიტუტის ტურიზმის კათედრის პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 73-79

Read More

ოფისის მენეჯერის უფლებები და მოვალეობები (საზღვარგარეთული პრაქტიკა)

ნანა ლუხუტაშვილი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 56-60

Read More

კომუნიკაცია, როგორც მენეჯმენტის უმთავრესი პროცესი

გოდერძი შანიძე – ბიზნესის და მართვის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 53-55

Read More

ადამიანურ რესურსებთან კონტაქტების ორგანიზაციული ფორმები

ვაჟა გურაბანიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 45-48

Read More

ორგანიზაციის მისია და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია

ემზარ ჯულაყიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

შალვა ჯულაყიძე – ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 42-44

Read More

კომპანია “სოკარი ჯორჯია პეტროლიუმის” მარკეტინგული სტრატეგიები და წარმატებები

ირაკლი კინწურაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 25-27

Read More

ბიზნესის რისკების იდენტიფიკაცია

გოდერძი შანიძე – ბიზნესისა და მართვის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 21-24

Read More

Page 1 of 5