ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

Category: ეკონომიკისა და ბიზნესის სამართლებრივი პრობლემები

საბაჟო, საგადასახადო და აქციზურ საქონელზე მარკირების წესების დარღვევა, როგორც ეკონომიკური დანაშაული და მისი გამოძიების დაწყების საფუძველი

ომარ მინდაძე – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 8-11

Read More

საქართველოში საქორწილო წეს-ჩვეულებების ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები

ნანა ლუხუტაშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N10, თებერვალი  2012, გვ. 44-48

Read More

საგადასახადო კოდექსში შესული რამდენიმე ცვლილების შესახებ

პანტელეიმონ კლდიაშვილი  – თსუ  დოქტორანტი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 32-35

Read More