ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 1512-3901 (ბეჭდ.) E ISSN 2587-5310 (ონლაინ)

Category: ეკონომიკურ მოძღვრებათა და ეკონომიკის ისტორია

მოვლენებს შორის კავშირის შესწავლის ისტორიული ასპექტები

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 8-11

Read More

მეწარმეობის განვითარება ქუთაისის გუბერნიაში

რამაზ ნამიჭეიშვილი – ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაცია “ნიკო ნიკოლაძის” პრეზიდენტი.

ეკონომიკური პროფილი N1, ივლისი 2006, გვ. 17-23

Read More