პანტელეიმონ კლდიაშვილი  – თსუ  დოქტორანტი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 32-35

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 54KB)