აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N9, მაისი  2011, გვ. 58-71

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 356KB)