ელგუჯა კონჯარია – ეკონომიკის დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N9, მაისი  2011, გვ. 35-37

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 88KB)