ნანა ლუხუტაშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N10, თებერვალი  2012, გვ. 44-48

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 92KB)