პაატა კლდიაშვილი  – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ-ს დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 40-43

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.69MB)